Välj en sida

Funderar på att köpa din första bil? Fundera då även på vilken bilförsäkring du ska teckna. Att däremot vara helt oförsäkrad är olagligt och innebär höga straffavgifter. 

Trafikförsäkring

När du köper en bil måste du teckna en trafikförsäkring. Det är nämligen lag på att alla fordon (som inte är avställda) måste ha en trafikförsäkring. Kom ihåg att teckna denna bilförsäkring samma dag som fordonet köps. Den måste nämligen vara försäkrad direkt efter att du fått ägandeskapet. 

När ägarbyte sker av ett fordon uppdateras detta i register. Finns inte fordonet inrapporterat av ett försäkringsbolag som försäkrat så skickar Trafikförsäkringsföreningen ut straffavgifter. Att vara utan trafikförsäkring är alltså inte ett alternativ. Frågan är istället om du nöjer med detta skydd eller om du även vill ha halvförsäkring eller helförsäkring. 

Halvförsäkring

Om du väljer en bilförsäkring som är en halvförsäkring innebär detta att du får ett betydligt större ekonomiskt skydd mot om du enbart har trafikförsäkring. Man kan lite grovt säga att du får ersättning för skador som uppstår – men som du inte varit delaktig i. Med denna bilförsäkring kan du få pengar om bilen stjäls, om den brinner upp, om glaset går sönder eller vid vissa maskinskador. Dessutom får du både rättsskydd (ersättning vid rättslig tvist) och räddning (assistans vid motorstopp).

Helförsäkring

Vill du ha ett så stort skydd som möjligt från din bilförsäkring ska en helförsäkring tecknas. Det skydd som tillkommer, utöver halvförsäkringen, är vagnskadeförsäkring. Om du åker på en sten, backar in i stolpe eller krockar (och det anses vara ditt fel) så är det denna del av din bilförsäkring som ger ersättning. Därmed kan man säga att du kan få ersättning för skador som du själv är ansvarig för. 

Tilläggsförsäkringar

Till de flesta bilförsäkringar går det även att teckna tilläggsförsäkringar. Det kan ses som specialanpassade försäkringar utifrån ett unikt behov. Ett exempel är Assistans. I halvförsäkringen ingår visserligen assistans men med tillägget Assistans ges snabbare hjälp, högre ersättning och även hjälp vid tillfällen då halvförsäkringen inte ger stöd. 

Ett annat tillägg kan vara att självrisken försvinner i det fall skada skulle ske efter kollision med vilda djur. Kostnaden för detta tillägg brukar vara mycket lågt och tecknas främst av de som bor utanför städerna. Du kan få mer information, tips och råd kring de bästa bilförsäkringarna enligt Smarto.se.

Claes-Göran Håkansson
Senaste inläggen av Claes-Göran Håkansson (se alla)