Välj en sida

Med ett truckkort ökar sannolikheten att få jobb betydligt. Om du bor i Malmö och söker jobb kan det eventuellt vara nyckeln till arbetsmarknaden. Så här går det till att skaffa truckkort i Malmö.

Boka utbildning på passande datum

Det finns flera utbildningsföretag i Malmö som erbjuder teoretisk och praktisk kunskap kring att köra truck. Detta oavsett vilken trucktyp som kunskap önskas inom. Första steget blir därmed att se på vilket utbud som finns. Se exempelvis på:

  • Längd på utbildningen
  • Pris
  • Vad ingår?
  • Referenser
  • Behörighetsnivå

Flera utbildningsföretag erbjuder kurser löpande varje vecka vilket gör det enkelt att hitta ett datum som passar.
Pratar du hellre engelska, arabiska eller kurdiska än svenska? Sök efter ett företag som kan erbjuda utbildning på ditt språk.

Praktisk övning

En stor del av kursen handlar om att träna på att hantera trucken på ett säkert sätt. Detta både för föraren och dess omgivning. Eftersom alla deltagare på kursen ska kunna få tid i truckarna finns ett begränsat antal deltagare per kurs. Jämför gärna de olika utbildningsföretagen utifrån gruppstorlek och tid i truck.

Teori

Hur den teoretiska delen lärs ut och valideras varierar något mellan de olika utbildningsföretagen. En del har ett par timmars teori i samband med de praktiska övningarna. Det gör visserligen att kursen blir något längre men allt samlas på samma dagar. Andra företag har valt att skilja på teori och praktik. Detta genom att kursdeltagarna tränar på att köra truck under utbildningstillfället men sedan läser in all teori på distans och gör provet online.

Få ditt truckkort

När du klarat av teori och praktik kan du få ditt truckkort. Det är vanligt att det skickas till folkbokföringsadressen. En del utbildningsföretag har även samarbete med ID06 vilket innebär att godkänd kurs kan noteras i detta register. Ett register som sedan arbetsgivare kan använda för att kontrollera utbildningsnivå och behörighetsnivå på de som söker jobb.

Stor chans att få jobb i Malmö med truckkort

En av de utbildningsföretag som finns i Malmö anger att arbetsmarknaden är mycket god för de som innehar ett truckkort. Detta både eftersom branschen är behov av folk samt Malmös geografiska plats. Staden är en logistisk knutpunkt vilket innebär extra många arbetstillfällen inom logistik, lager och hantering.