Välj en sida

Om du ansvarar för att sätta upp en trafikspegel i vägkorsning bör du göra detta. Att så vore det självklara valet bör vara lika uppenbart som att motorcyklister, mopedister och cyklister bör bära hjälm i trafiken. Utöver att stärka säkerheten i vägkorsningar finns det också fler åtgärder som bör finnas på plats. Läs vidare för att få reda på vilka dessa är!

En korsning blir säkrare med en trafikspegel i vägkorsning

En trafikspegel i vägkorsning är en säkerhetshöjande åtgärd som bidrar till att stärka säkerheten i korsningen. Därmed är detta en självklar åtgärd som bör implementeras på fler ställen än vad som faktiskt är gjort. Dessutom är det viktigt att vägen är i gott skick överlag för att minimera risken för trafikolyckor. Till exempel riskerar potthål att få bilister att plötsligt tappa kontrollen över sina fordon.

Så kan du själv bidra till en högre trafiksäkerhet i vägkorsningar m.m.

Det finns även flera åtgärder som du själv kan ha i beaktande för att vara med och bidra till en högre trafiksäkerhet. Till exempel skulle vägkorsningar och andra delar av vägen kunna göras säkrare med hjälp av åtgärder såsom dessa:

  • Visa lite mer hänsyn i trafiken. Säkerheten på våra vägar skulle kunna öka ganska drastiskt om alla bilister och andra motorburna förare bara visade lite mer hänsyn i trafiken. Om till exempel en person framför sitt fordon relativt sakta bör övriga medtrafikanter ha tålamod nog att vänta med att köra om tills personen ifråga ger utrymme för en omkörning. Dessutom bör en person som inte är självsäker nog att köra fortare visa hänsyn åt andra håller genom att försöka ge plats åt de trafikanter som önskar köra lite fortare.
  • Använd säkerhetsbälte. En annan åtgärd som borde vara ganska självklar är att använda säkerhetsbälte i trafiken. Forskning har visat att användningen av ett sådant bälte kan rädda liv. Alla nya bilar är dessutom utrustade med trepunktsbälten. Därför finns det inga logiska skäl till varför du inte skulle välja att använda ditt bilbälte.
  • Regelbundna besiktningar. Du behöver besikta din bil ungefär en gång om året eller så. Men du skulle med fördel även kunna låta din bilverkstad utföra besiktningar mellan de ordinarie sådana. Detta för att säkerställa att din bil är i gott skick och att den inte är i skriande behov av reparation eller underhåll.
Kristin Hellström