Välj en sida

Det är inte helt ovanligt att man som företag eller privatperson tar hjälp av exempelvis en kranbil i Gävleborg då man ska utföra ett visst byggprojekt eller transportera och lyfta tunga föremål. Snarare så är det rätt vanligt att man använder sig av kranbilar i och med ett byggarbete av något slag, främst då en kranbil kan komma till stor nytta och underlätta båda lyft, förflyttningar och transporter av otaliga föremål. I dagens moderna och tekniskt betingade samhälle är vi sällan sena med att ta hjälp av smarta maskiner med övermänskliga krafter, något som i sin tur har skapat ett stort utbud av företag som hyra ut kranbilar samt hjälper till vid behov. Både företag och privatpersoner kan alltså idag hyra kranbilar vid behov, så vad bör man tänka på då du ska använda eller hyra en kranbil? Vi har listan.

Tänk på detta innan du tar hjälp av en kranbil

Att man idag kan hyra en kranbil eller få hjälp av ett företag som hanterar kranbilar är en självklarhet för väldigt många, för det är ju som sagt väldigt vanligt att kranbilar både hyrs ut och belånas då främst ett företag ska utföra ett stort byggprojekt. Det finns otaliga företag som erbjuder denna typ av tjänst där du då kan få hjälp av en kranbil i Gävleborg eller motsvarande kommun för din hemort. Något som många däremot inte tänker lika mycket på är att en kranbil måste hanteras på rätt sätt och att det inte är ”bara bara” att köra omkring med ett sådant stort don. Här har ni några saker som kan vara bra att tänka på eller veta om innan ni ska ta hjälp av en kranbil:

  • Vilken kranbil passar för ert projekt
    Som ni kanske redan vet så finns det stora möjligheter att anpassa kranbilen efter egna behov och önskemål, det finns små kranbilar och så finns det stora kranbilar. Grunden i sig består alltid av en lastbil, men när det kommer till armar och axlar så kan du alltså själv bestämma vilken variant som ska fästas på lastbilen för att avgöra dess kapacitet. Utgå från de projekt som ska utföras och anpassa kranbilen därefter.
  • Skicka in ansökan
    Om du ska ta hjälp av en kranbil i Gävleborg eller någon annan stad kan det vara nödvändigt att skicka in en ansökan till din kommun. Detta gäller främst om det är företag som ska använda sig utav enorma maskiner och som ska utföra arbete på offentliga platser där egendomar, personer och annan mark kan störas. Se till att kolla upp om du, oavsett om det gäller företag eller privatperson, måste ansöka om att använda en viss kranbil!
  • Har du behörighet att köra/ använda kranbilen?
    Innan du sätter igång arbetet med en kranbil är det också viktigt att du har koll på om du faktiskt får använda den på egen hand eller om du också måste få hjälp med själva körningen/ styrningen av maskinen.Företag som jobbar med byggarbete har ofta behörighet att köra sådana typer av bilar, men även för dem och för kranbilar som ska användas i privata sammanhang kan det ibland vara så att företaget som hyr ut kranbilen också måste sköta hanteringen. Kontakta företaget och se vad som gäller då du vill ta hjälp av en kranbil, oavsett projektets storlek och omfattning.
Kristin Hellström