Välj en sida

Förutom en bostad så är en bil det dyraste som många kommer att köpa i sitt liv. Många använder sin bil dagligen för att till exempel ta sig till jobbet, medan andra använder den mer på fritiden för att kunna hälsa på släkt och vänner eller för att åka iväg på utflykter. Oavsett vad man använder sin bil till så bör man alltid se till att bilen är försäkrad. I samband med att man köper en bil bör man därför försöka att hitta den bästa bilförsäkringen, vars villkor passar ens bil och ens behov allra bäst. Det finns olika typer av bilförsäkringar. Trafikförsäkringen, vilken är den mest grundläggande typen av bilförsäkringar är faktiskt obligatorisk för alla bilägare, och om man saknar en sådan så kan man bli skyldig att betala böter.

Det finns olika typer av bilförsäkringar

bilforsakringOlika typer av bilförsäkringar täcker olika mycket. Den grundläggande trafikförsäkringen, till exempel, täcker i själva verket inte särskilt mycket om olyckan skulle vara framme. Det här gäller för de vanligaste bilförsäkringarna:

  • Trafikförsäkring: Är obligatorisk och täcker de skador, både person- och sakskador, som man själv orsakat någon annan med sin bil. Den täcker dock inte några skador alls på den egna bilen. För det så behöver man en helförsäkring (se nedan).

  • Halvförsäkring: Halvförsäkringen brukar innehålla trafikförsäkringen, såväl som stöldförsäkring, räddningsförsäkring, glasförsäkring, brandförsäkring samt rättsskyddsförsäkring.

  • Helförsäkring: I helförsäkringen så ingår halvförsäkringen samt en vagnskadeförsäkring, vilken täcker skador och kostnader på den egna bilen om man råkar ut för till exempel en olycka. Nu för tiden så brukar nästan alla nya bilar säljas tillsammans med en vagnskadegaranti, vilken oftast gäller i tre år.

  • Tilläggsförsäkringar: Vilka tilläggsförsäkringar man behöver beror på vad ens halv- eller helförsäkring redan inkluderar. Man kan till exempel teckna tilläggsförsäkringar som inkluderar självriskreducering eller hyrbil vid behov.

Så hittar man den bästa bilförsäkringen

Bilförsäkringar kostar olika mycket beroende på till exempel förarens ålder och vart man bor. Oftast är det dyrare att teckna en bilförsäkring om man bor inne i en storstad där det är trångt och mycket trafik, jämfört med ute på landet. För att hitta den bästa bilförsäkringen så är det viktigt att man tänker efter noga kring vilket skydd man behöver, vilka risker det finns med ens bilkörning och hur mycket man kan betala för sin försäkring.

Kristin Hellström