Välj en sida

Både ABAX och WorkMirror är elektroniska körjournaler. Detta med unika funktioner och tjänster. Om dessa ställs mot varandra – vilka unika fördelar har WorkMirror?

Priset

WorkMirror kostar 79 kr per månad. På sin hemsida nämner WorkMirror att ABAX kostar från ca 200 kr per månad. Vid en första anblick ser därmed WorkMirror betydligt billigare ut. Men priset är inte hela bilden. Som med alla tekniska lösningar handlar det mycket om vad kunden behöver för tjänster och vad man är villig att betala för dessa. Priset är däremot en av de punkter som skiljer företagen åt och som lyfts upp som en fördel med WorkMirror.

Transparens

Vilket företag har störst transparens? Det beror självklart på vad som mäts och vad som menas med begreppet. Enligt företaget är detta en av dess styrkor i jämförelse med dess konkurrenter.

Fler GPS-lösningar är ABAX

För vissa är en enda GPS-lösning perfekt. För andra finns behovet av flera olika lösningar. Även detta är alltså en punkt som skiljer företagen åt då ABAX har färre GPS-lösningar än WorkMirror. De tre alternativen som finns hos detta företag är:

  • Cigarettändaruttaget
  • På bilbatteriet
  • Fristående enhet. Den har föraridentifiering

Vilken ska väljas? Det beror helt på kundens behov. Som med alla lösningar finns både fördelar och nackdelar. Orsaken att det finns flera olika alternativ är just att kunderna har olika behov. ABAX har valt att fokusera på batterimonterad enhet.

ISO-Certifiering

WorkMirror är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 27001. Den första certifieringen handlar om kvalitetssäkring medan den andra har fokus på informationssäkerhet.

Är ABAX eller WorkMirror bäst?

För ett företag kan ABAX vara det självklara valet – för ett annat är WorkMirror överlägset bäst. Även om de erbjuder digitala körjournaler så är det ändå två olika tjänster. Detta på samma sätt som att Tele2 och Telenor är två leverantörer av telefoni – men där det inte går att säga att ena är bättre än den andra. Det beror helt och hållet på vilka behov kunden har gällande säkerhet, flexibilitet, kundservice, prisnivå osv.

Källa: Fakta ovan är tagen från WorkMirrors hemsida och kan därmed ses som subjektiv till WorkMirrors fördel. För en fullständig jämförelse av de olika märkena behöver en bredare jämförelse ske av tjänster, priser och funktioner.

Claes-Göran Håkansson
Senaste inläggen av Claes-Göran Håkansson (se alla)