Välj en sida

Arbete nära väg är ofta förknippat med vissa risker. Det är inte för inte som Arbetsmiljöverket och andra myndigheter har gjort egna kapitel just kring arbete nära bil- och järnvägar. Ofta är det inom byggsektorn som dessa arbetare är verksamma, men det finns fler branscher där arbete kan behöva utföras nära väg. Ett exempel på det är slyröjning.

Fler skador på senare år

Tvärtemot vad man kanske kan tro, har det visat sig att antalet skador och dödsfall har ökat stort på senare år. Det här gäller särskilt vid järnvägar, men olyckor sker givetvis också vid arbete nära bilväg också. Idag finns också ett stort antal entreprenörer som utför arbeten nära väg, och ju fler som arbetar, desto större risk kan det finnas för skador. Den största kunden för de här entreprenörerna är Trafikverket, som inte bara beställer jobben, utan som också är byggherre för många av dessa arbeten.

Särskilda krav finns

Trafikverket, Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket säger alla sitt kring arbete nära väg. Var och en av dessa har regler som gäller parallellt (det vill säga att alla ska följas). Till exempel säger Arbetsmiljöverket att man lägga upp sitt arbete med en särskilt åtgärdstrappa som grund.

Åtgärdstrappan säger till exempel att trafiken ska ledas om så att jobbet inte berörs, och att fordon ska passera på ett gott avstånd. Vidare ska det finnas trafikanordningar som skiljer av trafiken och som skyddar arbetsplatsen. Ibland kan det krävas att hastigheten sänks en sträcka, eller att någon dirigerar trafiken.

Kontroller och utbildningar

Det är Transportstyrelsen och Trafikverket som kan ställa krav på kontroller och vilka utbildningar de som utför arbeten nära väg ska ha. Därutöver kan landsting och kommuner säga sitt om saken och ställa sina egna krav på utbildning och kunskap. Vid vissa jobb är dokumenterade hälsokontroller obligatoriskt.

I dagsläget finns ingen standard som omfattar skyddsräcken eller andra tillfälliga skyddsanordningar vid vägarbeten. Som en följd av detta finns inte heller något krav på CE-märkning från de leverantörer som förser entreprenörer med dessa produkter. För mer varaktiga byggprodukter finns däremot krav, och då är det Boverket man ska vända sig till.

Jan-Erik Wikström
Senaste inläggen av Jan-Erik Wikström (se alla)