Välj en sida

Det finns flera olika aktörer i Sverige som erbjuder företagslarm. Delvis har de samma tjänster men självklart finns det skillnader då man riktar in sig på olika målgrupper. Därmed behöver man även kontrollera och jämföra olika larmtjänster innan ett avtal tecknas.

Börja med att se över nuvarande säkerhet

Företagslarm är ett samlingsnamn för alla de larm som skapar säkerhet för ett företag. Det är därmed en komplett lösning utifrån företagets behov. Första steget är därför att göra en säkerhetsanalys och avgöra vad behovet består av. För ett företag räcker det gott med inbrottslarm med kamera och direktkoppling till larmcentralen. Detta medan ett annat företag behöver ha inbrottslarm med dimma samt överfallslarm och funktionslarm.

Att som företagare vara insatt i vilka delar inom ett företagslarm som behövs är inte helt enkelt. Man är ofta insatt i den egna verksamheten men inte lika insatt i vilka olika säkerhetslösningar som finns tillgängliga. Därmed finns fördelar i att be ett larmbolag komma och presentera sina lösningar och förklara hur de ser på säkerheten utifrån företagets specifika behov.

Teckna avtal med företag som är medlemsföretag

Som inom många olika branscher finns en branschorganisation inom larm och säkerhet. Att välja ett larmbolag som är medlem i SäkerhetsBranschen är alltså en stor fördel. De som är medlemmar förbinder sig att följa vissa branschregler och skulle de missköta sig kommer de inte längre att vara kvar som medlemmar. Det blir därmed en säkerhetsfunktion.

Se över avtalets längd

Hur lång bindningstid har det företagslarm ni tänker teckna? Ett år, två år eller längre? Hur lång är uppsägningstiden? Även om ni är nöjda med nuvarande larm kan en flytt till andra lokaler kräva helt andra säkerhetsfunktioner vilket gör att det kan bli dyrt att vara knuten till ett allt för långt avtal.

Hur sker kommunikation via larmet?

Vad händer när företagslarmet aktiveras? Här finns flera olika alternativ men för störst säkerhet bör det vara en larmcentral inkopplad vilket innebär att de direkt kan agera. Det går även att koppla larmet så att sms skickas ut eller ett nummer rings upp och meddelar om larmet. Det man kan fråga efter är hur snabbt som denna information skickas ut, vilka som får den och vad som sedan händer. Att välja ett företagslarm med uppkoppling mot larmcentral och med utryckning via väktarbolag skapar tydlig säkerhet.

Kristin Hellström